Ole Henrik Hansen

Publications

Peer-reviewed publications  

Articles in Journals 

Hansen, O.H. (2024 (in process)). Transition from family to day care in Denmark: Early start. JECER Journal of Early Childhood Education Research. (BFI 1)

Hansen, O. H., Jensen, A. S., & Broström, S. (2020). Democratic, caring and disciplinary values in Danish preschools: Bringing values together. International Research in Early Childhood Education (IRECE). (BFI 1)

Hansen, O. H. (2020). Conversations in the Crèche: Interaction Patterns between Children and Caregivers in Danish Crèches. International Research in Early Childhood Education (IRECE). (BFI 1)

Hansen, O. H. (2016). Det er bedst at være en sød lyshåret pige fra middelklassen. [It’s best to be a nice blond girl from the middle class]. Paideia: tidsskrift for professionel pædagogisk praksis, (12), 22-29. 

Hansen, O. H. (2014). Højkvalitetspasning for små børn. [High Quality Care for Small Children]. Paedagogisk Psykologisk Tidsskrift, 51(4), 14-23. 

Hansen, O. H. (2013). Jeg var lige så glad ... [I was just as happy…] Paideia - tidsskrift for professionel pædagogisk praksis, 2013(6), 72-74.

Hansen, O. H. (2013). Sprogets sociale forankring: at blive til som menneske. [The Social Anchoring of Language: to Come-Into-Being as a Person]. Kognition & Pædagogik, 23(90), 28-39.

Hansen, O. H. (2013). Vuggestuen som socialt læringsmiljø. [The Créche as a Social Learning Environment]. Pædagogisk psykologisk tidsskrift, 50(3), 51-59. 

Hansen, O. H. (2012). Interaktionsmønstre i den danske vuggestue. [Patterns of Interaction in the Danish Créche]. Cursiv, (10), 71-86. 

Hansen, O. H. (2012). Professionens selvforståelse: fra frileg til organiseret læring. [The Professions’ Sense of Self:  From Free Play to Organized Learning]. Paideia: tidsskrift for professionel pædagogisk praksis, (3), 54-66. 

Broström, S., & Hansen, O. H. (2010). Care and Education in the Danish Créche. International Journal of Early Childhood, 42(2), 87-100. (BFI 1)

Jensen, A. S., Broström, S., & Hansen, O. H. (2010). Critical perspectives on Danish early childhood education and care: between the technical and the political. Early Years, 30(3), 243-254. DOI: 10.1080/09575146.2010.506599 (BFI 1)

 

Monographs

Hansen, O.H., (2024 in press) Børneliv i velfærdsstatens hænder. [Childrens life in the welfare state] DAFOLO

Broström, S., Hansen, O. H., Jensen, A. S., & Svinth, L. (2019). Barnet i sentrum: Pedagogikk og relasjoner for de mindste i barnehagen. [The Child in the Center:  Pedagogy and Relationships for the Youngest in Preschool]. Oslo: Pedagogisk Forum.

Hansen, O. H., Svinth, L., & Broström, S. (2019). Barnet i centrum 2. Mod en 0-3-årspædagogik i vuggestue og dagpleje med fokus på samspil, overgange og didaktik. [The Child in the Center 2: Towards a pedagogy for 0-3 year olds in créche and family daycare with a focus on interactions, transitions, and didactics]. København: Akademisk forlag.

Hansen, O. H. (2018). Små barns kommunikation med vuxna. [Small Children’s Communication with Adults]. Lund: Studentlitteratur

Broström, S., Hansen, O. H. & Jensen, A. S. (2017). Værdier i Danske dagtilbud kortlægning, analyse, refleksion. [Values in Danish Childcare, Mapping, Analysis, Reflection]. København: Akademisk Forlag. (BFI 1)

Broström, S., Hansen, O. H., Jensen, A. S., & Svinth, L. (2016). Barnet i centrum: pædagogik og relationer i vuggestue og dagpleje. [The Child in the Center: Pedagogy and Relationships in Créche and Family Daycare]. København: Akademisk Forlag. (BFI 1)

Jensen, A. S., & Hansen, O. H. (red.) (2016). Pædagogen, professoren, personligheden: festskrift til Stig Broström. [The Pedagogue, The Professor, The Personality: Memorial Volume for Stig Broström]. Frederikshavn: Dafolo.

Hansen, O. H. (2015). Betydningen av voksen-barn-kommunikasjon. [The Significance of Adult-Child Communication]. Oslo: Gyldendal (Norway). (Dette vet vi om - barnehagen). (BFI 1)

Hansen, O. H. (2015). Det ved vi om betydningen af voksen-barn kommunikation. [What we know about the significance of adult-child communication]. Frederikshavn: Dafolo. (BFI 1)

Hansen, O. H. (2014). Dette vet vi om barnehagen: Læringsmiljøet for de minste barna. [What we know about childcare:  The learning environment for the smallest children]. Oslo: Gyldendal Akademisk. (BFI 1)

Hansen, O. H. (2013). Det ved vi om vuggestuen som læringsmiljø. [What we know about the créche as a learning environment]. (1. udg.) Frederikshavn: Dafolo A/S. (BFI 1)

Hansen, O. H. (2013). Stemmer i fællesskabet. [Voices in the Community]. Aarhus: Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. 

 

Papers in Proceedings

Broström, S., Jensen, A. S., & Hansen, O. H. (2013). The Danish study: the early start: how to involve the preschool teachers. Abstract from EECERA 2013, Tallinn, Estland.

Broström, S., Hansen, O. H., & Jensen, A. S. (2010). Embracing early literacy indicators: a socio-cultural story?. Paper presented at OMEP World Congress, Göteborg, Sverige.

Hansen, O. H. (2010). Multi-disciplinary language construction for the 0-3 year child. Abstract from 20th EECERA annual conference, Birmingham, Storbritannien.

Broström, S., Hansen, O. H., & Jensen, A. S. (2010). Early literacy indicators: a socio-cultural story?. Paper presented at EECERA 2010, Birmingham, Storbritannien.

 

Book Chapters in Anthologies, etc.

Hansen, O.H. (2020) Fælles opmærksomhed [Joint Attention]. In Thomsen, P. Michael Tomasello. København, DAFOLO.

Hansen, O. H., Jensen, A. S., & Broström, S. (2018). Democracy and care: Values education in Nordic preschool. In Values education in early childhood settings: Concepts, Approaches and Practices (Vol. 1, pp. 215-230.). Cham. Switzerland: Springer. (BFI 1)

Hansen, O. H. (2018). Empati i pedagogisk arbete. [Empathy in Pedagogical Work]. In I. P. Samuelsson & A. Jonsson (Eds.), Barnehagens yngste barn : perspektiver på omsorg, læring og lek (pp. 62-77). Bergen: Fakbokforlaget.

Greve, A. & Hansen, O.H. (2018). Toddlers in Nordic Early Childhood Education and Care. I International Handbook on Early Childhood Education and care. Springer. (BFI 1)

Hansen, O.H. (2018) “Du og jeg Alfred” følelsen af venskab. [”You and I Alfred”: The Feeling of Friendship]. I Det store blandt de små: om børns venskaber. Red. T. B. Fisker. Frederikshavn. Dafolo.

Hansen, O. H. (2017) Empati i pedagogisk arbete. [Empathy in Pedagogical Work]. In: Förskolans yngste barn; perspektiv på omsorg, lärande och lek. Ed. Ingrid Pramling Samuelsson & Agneta Jonsson. Stockholm: Liber. p. 70-88 

Broström, S., Jensen, A. S., & Hansen, O. H. (2016). Values in Danish Early Childhood Education and Care. In: C. Ringsmose, & G. Kragh-Müller (ed.), Nordic Social Pæedagogical Approach to Early Years. (1 udg., Vol. 1, s. 25-41). Kapitel 2. Springer. (International Perspectives on Early Childhood Perspectives and Development; Nr. 15, Vol. 1). (BFI 1)

Broström, S., Jensen, A. S., & Hansen, O. H. (2016). The didactical basis of health education. I K. Fischer, I. Kaschefi-Haude, & J. Schneider (red.), Vocies on participation. (1 udg., Vol. 1, s. 69-80). Kapitel 4.Cologne: Signals Consortium. 

Hansen, O. H. (2015). Børns sproglige udvikling. [Children’s Linguistic Development]. In: I. Kornerup, & T. Næsby (red.), Kvalitet i dagtilbud : grundbog til dagtilbudspædagogik. (1. udg., s. 48-60). Kapitel 3.Frederikshavn: DAFOLO. (Den professionelle pædagog). 

Hansen, O. H. (2015). Følelsen af venskab. [The Feeling of Friendship]. In: M. Øksnes, & A. Greve (red.), Barndom i barnehagen: vennskap. (s. 119-133). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Hansen, O. H. (2015). Udfordringer ved implementering af en sundhedsprofil i de pædagogiske rammer omkring det nul- treårige barn. [Challenges in Implementing a Health Profile in the Pedagogical Framework for 0-3-year-old children]. In: Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole: praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. (1. udg., s. 71-78). Kapitel 5.Frederikshavn: Dafolo. 

Hansen, O. H. (2015). Udvikling af mental sundhed gennem interaktioner mellem børn og omsorgsgivere [Development of mental health through interactions between children and caregivers]. In: Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole: praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. (1. udg., s. 103-111). Kapitel 8. Frederikshavn: Dafolo. 

Hansen, O. H. (2014). Professionel kærlighed i dagtilbud: professionel kærlighed som grundlag for barnets mentale udvikling i dagtilbud. [Professional love in childcare:  Professional love as a basis for a child’s cognitive development in childcare]. In: E. M. Bech (ed.), Professionel kærlighed: er der plads til ægte følelser i det professionelle forhold. (1. udg., s. 17-30). Frederikshavn: Dafolo. 

Jensen, A. S., Broström, S., & Hansen, O. H. (2013). Transition to school: Contemporary Danish Perspectives. In: K. Margetts, & A. Kienig (red.), International perspectives on transition to school: reconceptualising beliefs, policy and practice. (1. udg., s. 56-68). Kapitel 6.New York: Routledge Falmer. 

Mellgren, E., Jensen, A. S., & Hansen, O. H. (2010). Early literacy learning in the perspective of the child: literacy stories. I H. Müller (red.), Transition from pre-school to school: emphasizing early literacy: comments and reflections by researchers from eight European countries. (s. 21-31). Cologne: EU-Agency, Regional Government of Cologne/Germany. 

Hansen, O. H., Kaschefi-Haude, I., Pramling Samuelsson, I., & Jensen, A. S. (2010). Introduction. I H. Müller (red.), Transition from pre-school to school: emphasizing early literacy: comments and reflections by researchers from eight European countries. (s. 9-15). S.l.: EU- Agency, Regional Government of Cologne/Germany.

 

Scientific reports

Hansen, O.H., Leer, J., Broström, S., Damgaard Warrer, S., Jensen, Tine Mark. (2018) Professionalisering og øget tværfaglighed i samarbejdet omkring mad og måltider i dagtilbud: afrapportering af aktionsforskningsprojektet. [Implementation of the Danish Veterinary and Food Administration's Guide and Associated Materials Regarding the Framework for the Good Meal in Daycare]. Emdrup: DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet.

Hansen, O. H., Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2016). Dagtilbud - Læringsrapport 2015: Fredericia kommune. [Childcare – Learning Report 2015 The Municipality of Fredericia]. Aalborg Universitetsforlag 

Hansen, O. H., Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2016). Dagtilbud - Læringsrapport 2015: Billund kommune. [Childcare – Learning Report 2015 The Municipality of Billund]. Aalborg Universitetsforlag 

Hansen, O. H., Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2016). Dagtilbud - Læringsrapport 2015: Nordfyns kommune. [Childcare – Learning Report 2015 The Municipality of Nordfyn]. Aalborg Universitetsforlag 

Hansen, O. H., Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2016). Dagtilbud - Læringsrapport 2015: Svendborg kommune. [Childcare – Learning Report 2015 The Municipality of Svendborg]. Aalborg Universitetsforlag 

Hansen, O. H., Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2016). Dagtilbud - Læringsrapport 2015: Hedensted kommune. [Childcare – Learning Report 2015 The Municipality of Hedensten]. Aalborg Universitetsforlag 

Hansen, O. H., Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2016). Læringsrapport 2015 Uligheder og variationer - i dagtilbud: T1. [Learning Report 2015 Inequalities and Variations – in Childcare: T1]. Aalborg Universitetsforlag 

Broström, S., Jensen, T. M., Hansen, O. H., Jensen, A. S., & Svinth, L. (2015). Barnet i Centrum: evaluering. [The Child in the Center: Evaluation]. København: Barnet i Centrum, Aarhus Universitet.

Hansen, O. H. (2014). Stressundersøgelse af de mindste børn i Danmark: en forskningsrapport. [Stress Study of the Youngest Children in Denmark: A Research Report]. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

Hansen, O. H. (2013). Dagplejen i Danmark: en forskningsrapport. [Family Daycare in Denmark: A Research Report]. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. 

Egelund, N., Hansen, O. H., Csonka, A., Jørgensen, K., Davidsen, I., Sloth, L., & Joen Jacobsen, L. (2012). Baggrundsrapport fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud. [Background Report from the Task Force on the Childcare of the Future]. København: Ministeriet for Børn og Undervisning. 

Egelund, N., Hansen, O. H., Csonka, A., Jørgensen, K., Davidsen, I., Sloth, L., & Joen Jacobsen, L. (2012). Fremtidens dagtilbud: pejlemærker fra Task Force om fremtidens dagtilbud. [The Childcare of the Future: Benchmarks from the Task Force on the Childcare of the Future]. København: Ministeriet for Børn og Undervisning. 

Egelund, N., Hansen, O. H., Csonka, A., Sloth, L., Jørgensen, K., Davidsen, I., & Joen Jacobsen, L. (2012). Inklusion og læring i praksis: fortællinger fra fremtidens dagtilbud. [Inclusion and Learning in Practice:  Narratives from The Future of Childcare]. København: Ministeriet for Børn og Undervisning. 

Broström, S., Jensen, A. S., & Hansen, O. H. (2012). Undersøgelse af sprogpædagogik (early literacy) i børnehaven: en forskningsrapport. [Study of Early Literacy in Preschool: A Research Report]. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2620.0728.

 

Non-Peer Reviewed Publications 

Articles in Journals 

Hansen, O. H. (2019). Hvad har vi gang i? hvad tænker vi på? [What are we doing? What are we thinking?]. 0 - 14, 70-74.

Damgaard Warrer, S., & Hansen, O. H. (2016). Omsorgsfulle relasjoner er kilden til kvalitet. [Caring relationships are the source of quality]. Barnehagefolk, (3), 66-72. 

Hansen, O. H. (2014). På tålt ophold. [On Tolerated Origin]. 0 - 14, (1/2014), 88-91. 

Hansen, O. H. (2012). Kjærlighet som kvalitet i barneehagetilbuddet for de mindste. [Love as quality in childcare services for the youngest]. Barnehagefolk, 28(4), 57-61. 

Hansen, O. H., & Broström, S. (2011). What does research tell us about services for under threes: Ole Henrik Hansen reports on recent Nordic research on services for under threes. Children in Europe, (20), 15-18. 

Hansen, O. H., (2011) Pædagogisk kærlighed: Et begrebsligt ståsted for fremtidens vuggestuepædagogik. [Pedagogical Love: A conceptual standpoint for the nursery pedagogy of the future]. Gjallerhorn (14) s. 36.43

Jensen, A. S., Broström, S., & Hansen, O. H. (2011). Sproghistorier: sprog- og skriftsprogstilegnelse i børnehave, SFO og børnehaveklasse. [Literacy Stories: Verbal and Written Language Acquisition in Preschool, Afterschool, and Kindergarten]. Skolestart, 41(2), 4-7.

Jensen, A. S., Hansen, O. H., & Broström, S. (2010). Sproghistorier: En bro mellem skriftsprogstilegnelse i børnehave og indskoling? [Literacy Stories: A bridge between language acquisition in preschool and school?]. Viden om Laesning, (8), 21-25.

Hansen, O. H. (2010). Det postmoderne barn: Pædagoger som hjernens gartnere. [The postmodern child:  Pedagogues as gardeners of the brain]. PPR, (2), 50-55.

Hansen, O. H. (2010). Hvor dumme er pædagoger egentlig? [How dumb are pedagogues, really?]. PPR, (2), 72-75.

Hansen, O. H. (2009). Social(de)konstruktivisme. [Social (De)constructivism]. Tidsskrift for Socialpædagogik, 12(1), 53-60.

Hansen, O. H. (2007). Socialpædagogik: fællesskabets pædagogik. [Social Pedagogy: Pedagogy of the Community]. Tidsskrift for Socialpædagogik, (20), 37-42.

 

Book chapters

Hansen, O. H. (2014). Vuggestuer for alle børn. [Créche for all children]. In: L. Qvortrup (ed.), Inklusionens historie og aktualitet: festskrift til en ildsjæl - Ole Hansen. (1. udg., s. 175-191). Frederikshavn: Dafolo.

Hansen, O.H. (2014). Didaktik i dagtilbud. [Didactics in Childcare]. I: Pædagogens grundfaglighed: Grundbog til pædagoguddannelsen. (1. udg., s. 209-226) Kapitel 4. Frederikshavn: DAFOLO.

Hansen, O. H. (2014). Inklusion i vuggestuen. [Inclusion in the créche]. In: T. Ritchie (red.), De mange veje mod inklusion: metoder og tilgange i pædagogers praksis. (1. udg., s. 268-285). Værløse: Billesøe og Baltzer. 

Hansen, O. H. (2013). Vuggestue. [Créche]. In: T. Ankerstjerne, & S. Broström (ed.), Håndbog til pædagoguddannelsen: ti perspektiver på pædagogik. (1. udg., s. 604-618). Kapitel 10.1.København: Hans Reitzel. 

Hansen, O. H. (2013). Forord. [Preface]. In: Er der nogen hjemme?: En antologi om hjemmepasning. [Anyone home? an anthology about home minding] (1. udg., s. 7-10). København: Brumbas. 

unsplash