Ole Henrik Hansen

Ole Henrik Hansen

Professor ph.d.

Nordisk forskning om de yngste børns opvækstvilkår

Ny bog

Udkommer til april

Børneliv i velfærdsstatens hænder, er en kritisk gennemgang af den danske velfærdsstats tilgang til den tidlige barndom og danske dagtilbud.


Tag kontakt

+45 2291 6518

unsplash