Ole Henrik Hansen

Publikationer

Peer-reviewed publications

Articles in Journals

Hansen, O.H. (2024 (in process)). Transition from family to day care in Denmark: Early start.JECER Journal of Early Childhood Education Research.(BFI 1)

Hansen, O. H., Jensen, A. S., & Broström, S. (2020).Democratic, caring and disciplinary values in Danish preschools: Bringing values together.International Research in Early Childhood Education (IRECE).(BFI 1)

Hansen, O. H.(2020). Conversations in the Crèche: Interaction Patterns between Children and Caregivers in Danish Crèches.International Research in Early Childhood Education (IRECE).(BFI 1)

Hansen, O. H.(2016).Det er bedst at være en sød lyshåret pige fra middelklassen.[It’s best to be a nice blond girl from the middle class].Paideia: tidsskrift for professionel pædagogisk praksis, (12), 22-29.

Hansen, O. H.(2014). Højkvalitetspasning for små børn.[High Quality Care for Small Children].Paedagogisk Psykologisk Tidsskrift,51(4), 14-23.

Hansen, O. H.(2013). Jeg var lige så glad ...[I was just as happy…]Paideia - tidsskrift for professionel pædagogisk praksis,2013(6), 72-74.

Hansen, O. H.(2013). Sprogets sociale forankring: at blive til som menneske.[The Social Anchoring of Language: to Come-Into-Being as a Person].Kognition & Pædagogik,23(90), 28-39.

Hansen, O. H.(2013). Vuggestuen som socialt læringsmiljø. [The Créche as a Social Learning Environment].Pædagogisk psykologisk tidsskrift,50(3), 51-59.

Hansen, O. H.(2012). Interaktionsmønstre i den danske vuggestue.[Patterns of Interaction in the Danish Créche].Cursiv, (10), 71-86.

Hansen, O. H.(2012).Professionens selvforståelse: fra frileg til organiseret læring.[The Professions’ Sense of Self: From Free Play to Organized Learning].Paideia: tidsskrift for professionel pædagogisk praksis, (3), 54-66.

Broström, S., &Hansen, O. H.(2010).Care and Education in the Danish Créche.International Journal of Early Childhood,42(2), 87-100.(BFI 1)

Jensen, A. S., Broström, S., &Hansen, O. H.(2010). Critical perspectives on Danish early childhood education and care: between the technical and the political.Early Years,30(3), 243-254. DOI: 10.1080/09575146.2010.506599(BFI 1)


Monographs

Hansen, O.H., (2024 in press)Børneliv i velfærdsstatens hænder.[Childrens life in the welfare state] DAFOLO

Broström, S.,Hansen, O. H.,Jensen, A. S., & Svinth, L. (2019).Barnet i sentrum: Pedagogikk og relasjoner for de mindste i barnehagen.[The Child in the Center: Pedagogy and Relationships for the Youngest in Preschool].Oslo: Pedagogisk Forum.

Hansen, O. H.,Svinth, L., & Broström, S. (2019).Barnet i centrum 2. Mod en 0-3-årspædagogik i vuggestue og dagpleje med fokus på samspil, overgange og didaktik.[The Child in the Center 2: Towards a pedagogy for 0-3 year olds in créche and family daycare with a focus on interactions, transitions, and didactics].København: Akademisk forlag.

Hansen, O. H.(2018).Små barns kommunikation med vuxna.[Small Children’s Communication with Adults].Lund: Studentlitteratur

Broström, S.,Hansen, O. H.& Jensen, A. S. (2017).Værdier i Danske dagtilbudkortlægning, analyse, refleksion.[Values in Danish Childcare, Mapping, Analysis, Reflection]. København: Akademisk Forlag.(BFI 1)

Broström, S.,Hansen, O. H., Jensen, A. S., & Svinth, L. (2016).Barnet i centrum: pædagogik og relationer i vuggestue og dagpleje.[The Child in the Center: Pedagogy and Relationships in Créche and Family Daycare].København: Akademisk Forlag.(BFI 1)

Jensen, A. S., &Hansen, O. H.(red.) (2016).Pædagogen, professoren, personligheden: festskrift til Stig Broström.[The Pedagogue, The Professor, The Personality: Memorial Volume for Stig Broström].Frederikshavn: Dafolo.

Hansen, O. H.(2015).Betydningen av voksen-barn-kommunikasjon.[The Significance of Adult-Child Communication].Oslo: Gyldendal (Norway).(Dette vet vi om - barnehagen).(BFI 1)

Hansen, O. H.(2015).Det ved vi om betydningen af voksen-barn kommunikation.[What we know about the significance of adult-child communication].Frederikshavn: Dafolo.(BFI 1)

Hansen, O. H.(2014).Dette vet vi om barnehagen: Læringsmiljøet for de minste barna.[What we know about childcare: The learning environment for the smallest children].Oslo: Gyldendal Akademisk.(BFI 1)

Hansen, O. H.(2013).Det ved vi om vuggestuen som læringsmiljø.[What we know about the créche as a learning environment].(1. udg.) Frederikshavn: Dafolo A/S.(BFI 1)

Hansen, O. H.(2013).Stemmer i fællesskabet. [Voices in the Community]. Aarhus: Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik.


Papers in Proceedings

Broström, S., Jensen, A. S., &Hansen, O. H.(2013).The Danish study: the early start: how to involve the preschool teachers.Abstract from EECERA 2013, Tallinn, Estland.

Broström, S.,Hansen, O. H.,& Jensen, A. S. (2010).Embracing early literacy indicators: a socio-cultural story?.Paper presented at OMEP World Congress, Göteborg, Sverige.

Hansen, O. H.(2010).Multi-disciplinary language construction for the 0-3 year child. Abstract from 20th EECERA annual conference, Birmingham, Storbritannien.

Broström, S.,Hansen, O. H.,& Jensen, A. S. (2010).Early literacy indicators: a socio-cultural story?. Paper presented at EECERA 2010, Birmingham, Storbritannien.


Book Chapters in Anthologies, etc.

Hansen, O.H.(2020) Fælles opmærksomhed [Joint Attention]. In Thomsen, P.Michael Tomasello.København, DAFOLO.

Hansen, O. H., Jensen, A. S., & Broström, S. (2018).Democracy and care: Values education in Nordic preschool. InValues education in early childhood settings: Concepts, Approaches and Practices(Vol. 1, pp. 215-230.).Cham. Switzerland: Springer. (BFI 1)

Hansen, O. H.(2018). Empati i pedagogisk arbete. [Empathy in Pedagogical Work]. In I. P. Samuelsson & A. Jonsson (Eds.),Barnehagens yngste barn : perspektiver på omsorg, læring og lek(pp. 62-77).Bergen: Fakbokforlaget.

Greve, A. &Hansen, O.H.(2018). Toddlers in Nordic Early Childhood Education and Care. IInternational Handbook on Early Childhood Education and care.Springer.(BFI 1)

Hansen, O.H.(2018) “Du og jeg Alfred” følelsen af venskab.[”You and I Alfred”: The Feeling of Friendship].IDet store blandt de små: om børns venskaber.Red. T. B. Fisker.Frederikshavn. Dafolo.

Hansen, O. H.(2017) Empati i pedagogisk arbete. [Empathy in Pedagogical Work]. In:Förskolans yngste barn; perspektiv på omsorg, lärande och lek.Ed. Ingrid Pramling Samuelsson & Agneta Jonsson. Stockholm: Liber. p. 70-88

Broström, S., Jensen, A. S., &Hansen, O. H.(2016).Values in Danish Early Childhood Education and Care. In: C. Ringsmose, & G. Kragh-Müller (ed.),Nordic Social Pæedagogical Approach to Early Years.(1 udg., Vol. 1, s. 25-41). Kapitel 2. Springer. (International Perspectives on Early Childhood Perspectives and Development; Nr. 15, Vol. 1).(BFI 1)

Broström, S., Jensen, A. S., &Hansen, O. H.(2016). The didactical basis of health education. I K. Fischer, I. Kaschefi-Haude, & J. Schneider (red.),Vocies on participation.(1 udg., Vol. 1, s. 69-80). Kapitel 4.Cologne: Signals Consortium.

Hansen, O. H.(2015). Børns sproglige udvikling. [Children’s Linguistic Development]. In: I. Kornerup, & T. Næsby (red.),Kvalitet i dagtilbud : grundbog til dagtilbudspædagogik.(1. udg., s. 48-60). Kapitel 3.Frederikshavn: DAFOLO. (Den professionelle pædagog).

Hansen, O. H.(2015). Følelsen af venskab. [The Feeling of Friendship]. In: M. Øksnes, & A. Greve (red.),Barndom i barnehagen: vennskap.(s. 119-133). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Hansen, O. H.(2015). Udfordringer ved implementering af en sundhedsprofil i de pædagogiske rammer omkring det nul- treårige barn.[Challenges in Implementing a Health Profile in the Pedagogical Framework for 0-3-year-old children].In:Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole: praktisk guide til en helhedsorienteret indsats.(1. udg., s. 71-78). Kapitel 5.Frederikshavn: Dafolo.

Hansen, O. H.(2015). Udvikling af mental sundhed gennem interaktioner mellem børn og omsorgsgivere [Development of mental health through interactions between children and caregivers]. In:Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole: praktisk guide til en helhedsorienteret indsats.(1. udg., s. 103-111). Kapitel 8. Frederikshavn: Dafolo.

Hansen, O. H.(2014). Professionel kærlighed i dagtilbud: professionel kærlighed som grundlag for barnets mentale udvikling i dagtilbud.[Professional love in childcare: Professional love as a basis for a child’s cognitive development in childcare].In: E. M. Bech (ed.),Professionel kærlighed: er der plads til ægte følelser i det professionelle forhold.(1. udg., s. 17-30). Frederikshavn: Dafolo.

Jensen, A. S., Broström, S., &Hansen, O. H.(2013).Transition to school: Contemporary Danish Perspectives. In: K. Margetts, & A. Kienig (red.),International perspectives on transition to school: reconceptualising beliefs, policy and practice.(1. udg., s. 56-68). Kapitel 6.New York: Routledge Falmer.

Mellgren, E., Jensen, A. S., &Hansen, O. H.(2010). Early literacy learning in the perspective of the child: literacy stories. I H. Müller (red.),Transition from pre-school to school: emphasizing early literacy: comments and reflections by researchers from eight European countries.(s. 21-31). Cologne: EU-Agency, Regional Government of Cologne/Germany.

Hansen, O. H.,Kaschefi-Haude, I., Pramling Samuelsson, I., & Jensen, A. S. (2010). Introduction. I H. Müller (red.),Transition from pre-school to school: emphasizing early literacy: comments and reflections by researchers from eight European countries.(s. 9-15). S.l.: EU- Agency, Regional Government of Cologne/Germany.


Scientific reports

Hansen, O.H., Leer, J., Broström, S., Damgaard Warrer, S., Jensen, Tine Mark. (2018)Professionalisering og øget tværfaglighed i samarbejdet omkring mad og måltider i dagtilbud: afrapportering af aktionsforskningsprojektet.[Implementation of the Danish Veterinary and Food Administration's Guide and Associated Materials Regarding the Framework for the Good Meal in Daycare].Emdrup: DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet.

Hansen, O. H.,Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2016).Dagtilbud - Læringsrapport 2015: Fredericia kommune. [Childcare – Learning Report 2015 The Municipality of Fredericia].Aalborg Universitetsforlag

Hansen, O. H., Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2016).Dagtilbud - Læringsrapport 2015: Billund kommune. [Childcare – Learning Report 2015 The Municipality of Billund].Aalborg Universitetsforlag

Hansen, O. H.,Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2016).Dagtilbud - Læringsrapport 2015: Nordfyns kommune. [Childcare – Learning Report 2015 The Municipality of Nordfyn]. Aalborg Universitetsforlag

Hansen, O. H., Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2016).Dagtilbud - Læringsrapport 2015: Svendborg kommune. [Childcare – Learning Report 2015 The Municipality of Svendborg]. Aalborg Universitetsforlag

Hansen, O. H.,Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2016).Dagtilbud - Læringsrapport 2015: Hedensted kommune. [Childcare – Learning Report 2015 The Municipality of Hedensten]. Aalborg Universitetsforlag

Hansen, O. H., Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2016).Læringsrapport 2015 Uligheder og variationer - i dagtilbud: T1. [Learning Report 2015 Inequalities and Variations – in Childcare: T1]. Aalborg Universitetsforlag

Broström, S., Jensen, T. M.,Hansen, O. H.,Jensen, A. S., & Svinth, L. (2015).Barnet i Centrum: evaluering. [The Child in the Center: Evaluation].København: Barnet i Centrum, Aarhus Universitet.

Hansen, O. H.(2014).Stressundersøgelse af de mindste børn i Danmark: en forskningsrapport.[Stress Study of the Youngest Children in Denmark: A Research Report].København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

Hansen, O. H.(2013).Dagplejen i Danmark: en forskningsrapport. [Family Daycare in Denmark: A Research Report]. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

Egelund, N.,Hansen, O. H., Csonka, A., Jørgensen, K., Davidsen, I., Sloth, L., & Joen Jacobsen, L. (2012).Baggrundsrapport fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud.[Background Report from the Task Force on the Childcare of the Future].København: Ministeriet for Børn og Undervisning.

Egelund, N.,Hansen, O. H.,Csonka, A., Jørgensen, K., Davidsen, I., Sloth, L., & Joen Jacobsen, L. (2012).Fremtidens dagtilbud: pejlemærker fra Task Force om fremtidens dagtilbud. [The Childcare of the Future: Benchmarks from the Task Force on the Childcare of the Future].København: Ministeriet for Børn og Undervisning.

Egelund, N.,Hansen, O. H., Csonka, A., Sloth, L., Jørgensen, K., Davidsen, I., & Joen Jacobsen, L. (2012).Inklusion og læring i praksis: fortællinger fra fremtidens dagtilbud. [Inclusion and Learning in Practice: Narratives from The Future of Childcare]. København: Ministeriet for Børn og Undervisning.

Broström, S., Jensen, A. S., &Hansen, O. H.(2012).Undersøgelse af sprogpædagogik (early literacy) i børnehaven: en forskningsrapport.[Study of Early Literacy in Preschool: A Research Report]. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2620.0728.


Non-Peer Reviewed Publications

Articles in Journals

Hansen, O. H.(2019). Hvad har vi gang i? hvad tænker vi på?[What are we doing? What are we thinking?].0 - 14, 70-74.

Damgaard Warrer, S., &Hansen, O. H.(2016). Omsorgsfulle relasjoner er kilden til kvalitet.[Caring relationships are the source of quality].Barnehagefolk, (3), 66-72.

Hansen, O. H.(2014).På tålt ophold. [On Tolerated Origin].0 - 14, (1/2014), 88-91.

Hansen, O. H.(2012). Kjærlighet som kvalitet i barneehagetilbuddet for de mindste.[Love as quality in childcare services for the youngest].Barnehagefolk,28(4), 57-61.

Hansen, O. H., & Broström, S. (2011).What does research tell us about services for under threes: Ole Henrik Hansen reports on recent Nordic research on services for under threes.Children in Europe,(20), 15-18.

Hansen, O. H.,(2011) Pædagogisk kærlighed: Et begrebsligt ståsted for fremtidens vuggestuepædagogik.[Pedagogical Love: A conceptual standpoint for the nursery pedagogy of the future].Gjallerhorn(14) s. 36.43

Jensen, A. S., Broström, S., &Hansen, O. H.(2011).Sproghistorier: sprog- og skriftsprogstilegnelse i børnehave, SFO og børnehaveklasse.[Literacy Stories: Verbal and Written Language Acquisition in Preschool, Afterschool, and Kindergarten].Skolestart,41(2), 4-7.

Jensen, A. S.,Hansen, O. H., & Broström, S. (2010). Sproghistorier: En bro mellem skriftsprogstilegnelse i børnehave og indskoling?[Literacy Stories: A bridge between language acquisition in preschool and school?].Viden om Laesning, (8), 21-25.

Hansen, O. H.(2010). Det postmoderne barn: Pædagoger som hjernens gartnere.[The postmodern child: Pedagogues as gardeners of the brain].PPR, (2), 50-55.

Hansen, O. H.(2010). Hvor dumme er pædagoger egentlig?[How dumb are pedagogues, really?].PPR, (2), 72-75.

Hansen, O. H.(2009). Social(de)konstruktivisme. [Social (De)constructivism].Tidsskrift for Socialpædagogik,12(1), 53-60.

Hansen, O. H.(2007). Socialpædagogik: fællesskabets pædagogik.[Social Pedagogy: Pedagogy of the Community].Tidsskrift for Socialpædagogik, (20), 37-42.


Book chapters

Hansen, O. H.(2014). Vuggestuer for alle børn. [Créche for all children]. In: L. Qvortrup (ed.),Inklusionens historie og aktualitet: festskrift til en ildsjæl - Ole Hansen.(1. udg., s. 175-191). Frederikshavn: Dafolo.

Hansen, O.H.(2014). Didaktik i dagtilbud. [Didactics in Childcare].I:Pædagogens grundfaglighed: Grundbog til pædagoguddannelsen. (1. udg., s. 209-226) Kapitel 4. Frederikshavn: DAFOLO.

Hansen, O. H.(2014). Inklusion i vuggestuen. [Inclusion in the créche]. In: T. Ritchie (red.),De mange veje mod inklusion: metoder og tilgange i pædagogers praksis.(1. udg., s. 268-285). Værløse: Billesøe og Baltzer.

Hansen, O. H.(2013). Vuggestue. [Créche]. In: T. Ankerstjerne, & S. Broström (ed.),Håndbog til pædagoguddannelsen: ti perspektiver på pædagogik.(1. udg., s. 604-618). Kapitel 10.1.København: Hans Reitzel.

Hansen, O. H.(2013). Forord. [Preface]. In:Er der nogen hjemme?: En antologi om hjemmepasning.[Anyone home? an anthology about home minding] (1. udg., s. 7-10). København: Brumbas.

unsplash