Ole Henrik Hansen

Nyheder

Ny bog

Børneliv i velfærdsstatens hænder, er på baggrund af 601 forældreberetninger, en kritisk gennemgang af den danske velfærdsstats tilgang til den tidlige barndom og danske dagtilbud.


DAFOLO's WEBSHOP:

https://www.dafoloforlag.dk/dk/dagtilbud/bornelivet-i-velfardsstatens-hander--8170


unsplash