Ole Henrik Hansen

Forældrerådgivning

En barndom i balance
Er du i tvivl om, hvorvidt dit barn skal starte i dagtilbud?
Er det forfærdeligt at køre væk fra dit barn, efter du har afleveret barnet?
Hvilke rettigheder har jeg som forælder?
Hvad er legegrupper?
Børn med særlige behov.
Skolestart efter hjemmepasning.

Den gode start på livet
En socialt bærbar opvækst
Kan jeg selv tage mig af mit barn?
Hvordan kan jeg se, om det er en god eller dårlig institution, mit barn går i?
Hvad kan en god institution gøre for dit barn?
Hvad kan jeg give mit barn, som en institution ikke kan?

unsplash